RAHAR

Referencie

Tržnica Michalovce

 • investor: HEON s.r.o.Michalovce
 • rekonštrukcia - zmena stavby, 3-podlažnej budovy
 • projekt pre stavebné povolenie (2014), projekt pre realizáciu stavby (2014)
 • inžinierska činnosť - zabezpečenie stavebného povolenia (2014)

BSH Drives and Pumps - Rekonštrukcia šatne žien

 • investor BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce
 • rekonštrukcia šatne pre ženy vo výrobnej hale
 • projekt pre realizáciu stavby (2014)
 • investičné náklady spolu cca 85 tis. € bez DPH

Michalovce - Autobusové nástupište, ul.Staničná

 • investor: Mesto Michalovce
 • novostavba autobusového nástupišťa
 • projekt pre územné rozhodnutie (2013), projekt pre stavebné povolenie (2013), projekt pre realizáciu stavby (2014)
 • investičné náklady  495 tis. € bez DPH

Unomedical Michalovce - stavebné úpravy centier 1 a 2

 • investor: Unomedical s.r.o. Michalovce
 • stavebné úpravy centier
 • projekt pre realizáciu stavby (2013)
 • investičné náklady cca 123,0 tis. € bez DPH

Priemyselná zóna Sobrance - obec Bunkovce

 • investor: obec Bunkovce
 • infraštruktúra priemyselnej zóny - novostavba
 • projekt zmeny územného rozhodnutia (2013), projekt pre stavebné povolenie (2013),
 • inžinierska činnosť - zabezpečenie zmeny územného rozhodnutia (2013)
 • investičné náklady cca 4,0 mil. € bez DPH

Obchodné centrum Michalovce - ul. Humenská

 • investor: SAPIZ s.r.o. Michalovce
 • novostavba obchodného centra, jednopodlažný objekt, predajná plocha cca 6.800 m2
 • zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie "EIA" (2013), projekt pre územné rozhodnutie (2013),
 • projekt pre stavebné povolenie (2013), projekt pre realizáciu stavby (2014)
 • investičné náklady cca 4,5 mil. € bez DPH

Krompachy - Modernizácia ambulantnej infraštruktúry

 • investor: Mesto Krompachy
 • miesto: Nemocnica Krompachy
 • modernizácia pavilónu v nemocnici Krompachy - vytvorenie priestorov pre nové ambulancie
 • projekt pre realizáciu stavby (2013)
 • investičné náklady cca 533 tis. € bez DPH

Syráreň BEL Slovensko - rekonštrukcia šatní

 • investor Syráreň BEL Slovensko, a.s. Michalovce
 • rekonštrukcia šatní zamestnancov
 • projekt pre realizáciu stavby (2013)
 • investičné náklady cca 883,0 tis. € bez DPH

BSH Drives and Pumps - Jedáleň

 • investor BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce
 • novostavba jedálne pre zamestnancov vo výrobnom areáli
 • projekt pre stavebné povolenie (2013), projekt pre realizáciu stavby (2013)
 • inžinierska činnosť - zabezpečenie stavebného povolenia (2013)
 • investičné náklady spolu cca 334 tis. € bez DPH

Syráreň BEL Slovensko - vstup do areálu

 • investor Syráreň BEL Slovensko, a.s. Michalovce
 • zriadenie nového vstupu do areálu pre osobné vozidlá - napojenie na parkoviská
 • štúdia (2012), projekt pre stavebné povolenie (2013), projekt pre realizáciu stavby (2013)
 • inžinierska činnosť - zabezpečenie stavebného povolenia (2013)
 • investičné náklady cca 83,0 tis. € bez DPH

Humenné - Rekonštrukcia futbalovéhoo štadióna

 • investor: Mesto Humenné
 • rekonštrukcia futbalového areálu podľa predpisov SFZ - 2.kategória štadiónov, vytvorenie hlavného ihriska s prírodnou trávou, vedľajšieho ihriska s umelou trávou a cvičného ihriska s prírodnou trávou, rekonštrukcia hlavnej krytej tribúny a vybudovanie nových nekrytých betónových tribún, vybudovanie nových parkovísk
 • rozvojová štúdia stavby (2012)
 • investičné náklady cca 3,38 mil. € bez DPH

Humenné - Rekonštrukcia futbalového štadióna

 • investor: Mesto Humenné
 • rekonštrukcia futbalového areálu podľa predpisov SFZ - 2.kategória štadiónov, vytvorenie hlavného ihriska s prírodnou trávou, vedľajšieho ihriska s umelou trávou a cvičného ihriska s prírodnou trávou, rekonštrukcia hlavnej krytej tribúny a vybudovanie nových nekrytých betónových tribún, vybudovanie nových parkovísk
 • rozvojová štúdia stavby (2012), zmena štúdie stavby (2014), projekt pre staevbné povolenie (2014), projekt pre realizáciu stavby - 1.etapa (2014)
 • investičné náklady cca 3,38 mil. € bez DPH

Parkovisko - Syráreň BEL Slovensko

 • investor Syráreň BEL Slovensko, a.s. Michalovce
 • novostavba areálového parkoviska (46 státi)
 • projekt pre územné rozhodnutie (2012), projekt pre stavebné povolenie (2012), projekt pre realizáciu stavby (2012)
 • investičné náklady cca 150,0 tis. €

Yazaki - preložka STL plynovodu

 • investor Yazaki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o. Michalovce
 • preložka STL plynovodu s novou STL prípojkou
 • projekt pre realizáciu stavby (2012), IČ-zabezpečenie stavebného povolenia (2012),
 • IČ - technický dozor investora (2012)
 • investičné náklady cca 44,0 tis. €

Yazaki - odstránenie VTL plynovej prípojky

 • investor Yazaki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o. Michalovce
 • odstránenie VTL prípojky
 • projekt pre realizáciu stavby (2012), IČ-zabezpečenie povolenia na odstránenie stavby (2012),
 • IČ - technický dozor investora (2012)
 • investičné náklady cca 27,0 tis. €

Velín - stavebné úpravy - Syráreň BEL

 • investor Syráreň BEL Slovensko, a.s. Michalovce
 • stavebné úpravy velína
 • projekt pre realizáciu stavby (2012)
 • investičné náklady cca 30,0 tis. €

Turistisko-relaxačno-rehabilitačné centrum Kaluža - Zemplínska Šírava

 • investor TRR centrum Kaluža s.r.o.
 • novostavba aquaparku
 • projekt pre územné rozhodnutie (2012), IČ-zabezpečenie ÚR (2012), projekt pre stavebné povolenie (2012),
 • IČ-zabezpečenie stavebných povolení (2012), projekt pre realizáciu stavby (2012), IČ-technický dozor investora (2012)
 • investičné náklady cca 5,0 mil. €

Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy hotela JALTA Michalovce

 • investor FUTÚRUM s.r.o. Michalovce
 • stavebné úpravy, prístavba výťahu, zateplenie fasády, 1-podlažná nadstavba wellness
 • projekt pre stavebné povolenie (2012)
 • investičné náklady cca 1,5 mil. €

Prístavba a stavebné úpravy objektu Slovenská reštaurácia Michalovce

 • investor VLJ services s.r.o. Michalovce
 • stavebné úpravy podkrovia, interiér reštaurácie, exteriér -minigolfové a detské ihrisko
 • projekt pre stavebné povolenie (2012)
 • investičné náklady cca 550 tis. €

Mesto HUMENNÉ - Stavebné úpravy budovy bývalej Obchodnej akadémie pre Mestskú políciu

 • investor mesto Humenné, MsÚ
 • stavebné úpravy kancelárií a zázemia pre MsP na 2-och podlažiach
 • projekt pre realizáciu stavby (2011)
 • investičné náklady cca 160 tis. €

Humenné - Revitalizácia parku pred hotelom Karpatia

 • investor: Mesto Humenné
 • revitalizácia parku: rekonštrukcia chodníkov, nahradenie starej fontány novou chodníkovou, úprava zelených plôch s výsadbou novej zelene, vybudovanie nových parkovacích plôch, vybudovanie nového detského ihriska, osadenie nových lavičiek a odpadkových košov, osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia s vybudovaním kamerového systému, rekonštrukcia podchodu -oprava stien a stropov podchodu obložením stien a stropov špeciálnymi polykarbonátovými plnými doskami Saphir hrúbky 5 mm s povrchovou úpravou antigrafit.
 • projekt pre realizáciu stavby (2011)
 • investičné náklady cca 660 tis. €

Výrobný areál MICHATEK Michalovce - 2.etapa

 • investor MICHATEK k.s., Michalovce
 • novostavba 2.výrobno-skladovej haly s 2-podlažným administratívno-sociálnym vstavkom
 • projekt-zámer EIA (2011), projekt pre stavebné povolenie (2011), projekt pre realizáciu stavby (2012)
 • investičné náklady spolu 3,15 mil. €

Market MAJSTER - Michalovce

 • investor RCMB S.A. , Rzeszów, Poľsko
 • novostavba obchodného centra so stavebným a priemyselným tovarom, 1-podlažná halová predajňa s 3-podlažným administartívno-sociálnym vstavkom
 • projekt-zámer EIA (2011), projekt pre územné konanie (2011), inžinierska činnosť (2011)
 • investičné náklady spolu cca 4,0 mil. €

Výrobný závod YAZAKI Michalovce - úprava križovatiek I/50 a II/555 a CSS

 • investor Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. Michalovce a SSC Bratislava
 • úprava križovatiek pri areáli Yazaki s vybudovaním svetelných križovatiek
 • inžinierska činnosť - stavebný dozor a zaistenie kolaudačného rozhodnutia (2011)
 • investičné náklady cca 200 tis. €

TRANSPETROL - Novostavba administratívnej budovy na PS1 Budkovce

 • investor TRANSPETROL a.s. Bratislava
 • novostavba administratívnej budovy na PS1 Budkovce, 2 a 3-podlažný objekt s plochými strechami
 • štúdia stavby (2011), projekt pre stavebné povolenie (2011), inžinierska činnosť (2011), realizačný projekt (2011)
 • investičné náklady spolu cca 700 tis. €

TRANSPETROL - Rekonštrukcia bytového domu Michalovce

 • investor TRANSPETROL a.s. Bratislava
 • zateplenie fasády bytového domu a súvisiace stavebné úpravy
 • projekt pre realizáciu stavby (2011), inžinierska činnosť (2011)
 • investičné náklady spolu cca 50 tis. €

Mesto HUMENNÉ - Stavebné úpravy kancelárií a klientského centra na MsÚ

 • investor mesto Humenné, MsÚ
 • stavebné úpravy kancelárií na 2.poschodí a klientského centra na prízemí MsÚ
 • projekt pre stavebné povolenie (2011)
 • investičné náklady spolu cca 50 tis. €

Mesto HUMENNÉ - Stavebné úpravy kancelárií a klientského centra na MsÚ

 • investor mesto Humenné, MsÚ
 • stavebné úpravy kancelárií na 2.poschodí a klientského centra na prízemí MsÚ
 • projekt pre stavebné povolenie (2011)
 • investičné náklady spolu cca 50 tis. €

InSi - Prístavba a nadstavba administratívnej budovy

 • InSi s.r.o. Podhoroď, prevádzka Michalovce
 • prístavba a jednopodlažná nadstavba administratívnej budovy
 • projekt pre stavebné povolenie (2011), inžinierska činnosť (2011)
 • investičné náklady spolu cca 250 tis. €

TRANSPETROL - Výstavba spevnenej plochy pre havarijnú techniku v PS1 Budkovce

 • investor TRANSPETROL a.s. Bratislava
 • výstavba prestrešenej spevnenej plochy v PS1 Budkovce
 • projekt pre realizáciu stavby (2010), inžinierska činnosť (2010-2011)
 • investičné náklady spolu cca 100 tis. €

Výrobný závod YAZAKI Michalovce - dobudovanie parkovacích plôch

 • investor Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. Michalovce
 • dobudovanie parkovacích plôch vo výrobnom areáli v Michalovciach
 • inžinierska činnosť - stavebný dozor a zaistenie kolaudačného rozhodnutia (2010)
 • investičné náklady cca 200 tis. €

BSH Drives and Pumps - Skladová hala 

 • investor BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce
 • novostavba skladovej haly vo výrobnom areáli
 • projekt pre stavebné povolenie (2010), inžinierska činnosť (2010), projekt pre realizáciu stavby (2011)
 • investičné náklady spolu cca 300 tis. €

BSH Drives and Pumps - Prístavba objektu príjmu a rampy

 • investor BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce
 • prístavba objektu príjmu a rampy k výrobnej hale
 • projekt pre stavebné povolenie (2010), projekt pre realizáciu stavby (2010), inžinierska činnosť (2010)
 • investičné náklady spolu cca 270 tis. €

TRANSPETROL - Výstavba zhromaždiska odpadov v PS1 Budkovce

 • investor TRANSPETROL a.s. Bratislava
 • výstavba zhromaždiska odpadov v PS1 Budkovce
 • projekt pre realizáciu stavby (2010), inžinierska činnosť (2010)
 • investičné náklady spolu cca 200 tis. €

Priemyselná zóna Sobrance - obec Bunkovce

 • investor Obec Bunkovce
 • infraštruktúra priemyselnej zóny - novostavba
 • projekt pre územné rozhodnutie - zmena (2010), inžinierska činnosť (2010)
 • investičné náklady cca 500 mil. Sk

Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v osade Nový Dvor - obec Veľká Lomnica

 • investor Obec Veľká lomnica
 • rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra v rómskej osade
 • projekt pre realizáciu stavby (2010)
 • investičné náklady spolu cca 725 tis. €

Zvýšenie úrovne vzdelávania vo Veľkej Lomnici

 • investor Obec Veľká lomnica
 • rekonštrukcia základnej školy v obci Veľká Lomnica
 • projekt pre realizáciu stavby (2010)
 • investičné náklady spolu cca 840 tis. €

Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - Rozhanovce

 • investor Obec Rozhanovce
 • rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho zdravotného strediska v obci Rozhanovce
 • projekt pre realizáciu stavby (2010)
 • investičné náklady spolu cca 290 tis. €

Priemyselná zóna Rožňava - vjazd z cesty 1.triedy 1/67

 • investor Mesto Rožňava
 • cestné prepojenie priemyselnej zóny na cestu 1.triedy
 • štúdia stavby (2010), projekt pre územné rozhodnutie (2010), inžinierska činnosť (2010)
 • investičné náklady spolu cca 610 tis. €

Výrobný areál fy VDS Rožňava

 • investor Van der Sluis Holding B.V., LV Culemborg, Holandsko
 • dve výrobné haly pre strojárensku výrobu-výroba kovového nábytku-novostavba
 • štúdia stavby (2009), projekt pre stavebné povolenie (2010)
 • investičné náklady spolu cca 750 tis. €

VÚC Košice - Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Sever

 • investor Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Košice
 • rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho zdravotníckeho zariadenia -polikliniky Košice-Sever
 • projekt pre stavebné povolenie (2009), projekt pre realizáciu stavby (2009), inžinierska činnosť (2009)
 • investičné náklady spolu cca 2,017 mil. €

UNOMEDICAL - Convatec - stavebné úpravy centier 1 a 4

 • investor Unomedical s.r.o. Michalovce
 • stavebné úpravy výrobných centier 1 a 4 - čisté prevádzky
 • projekt pre stavebné povolenie (2009), projekt pre realizáciu stavby (2009)
 • investičné náklady cca 200 tis. €

Priemyselná zóna Spišská Nová Ves - Podskala

 • investor Mesto Spišská Nová Ves
 • infraštruktúra priemyselnej zóny - novostavba
 • objemová a zastavovacia štúdia stavby (2008)
 • investičné náklady cca 72 mil. Sk

MICHATEK - Pristávacia dráha Hatalov

 • investor Michatek k.s. Michalovce
 • prístavba a stavebné úpravy , rozšírenie jestvujúcej pristávacej dráhy, dobudovanie obslužnej dráhy s hangárom pre lietadlá
 • projekt pre územné rozhodnutie (2008), inžinierska činnosť (2008, 2009)
 • investičné náklady cca 30 mil. Sk

MICHATEK - Rodinné domy Michalovce

 • investor Michatek k.s. Michalovce
 • novostavba 2 rodinných domov
 • projekt pre stavebné povolenie (2008), inžinierska činnosť (2008, 2009)
 • investičné náklady cca 10 mil. Sk

Autosalón TEMPUS Bavaria Michalovce

 • investor TEMPUS s.r.o. Košice
 • prístavba a stavebné úpravy autosalónu v areáli autoservisu
 • projekt pre územné rozhodnutie (2008), inžinierska činnosť (2008, 2009)
 • investičné náklady cca 20 mil. Sk

Motel HUMMER - Lemešany , okres Prešov

 • investor ST trade, a.s. Košice
 • súbor 3 stavieb - motel, dependance motela, garáže - novostavba, rekonštrukcia, prístavba, nadstavba
 • štúdia (2008), projekt pre územné rozhodnutie (2008), projekt pre stavebné povolenie (2008), projekt pre realizáciu stavby (2008), inžinierska činnosť (2008,2009) - spolupráca s fy MELCER Michalovce
 • investičné náklady cca 150 mil. Sk, rok 2008

Hotel EUROBUS - Zemplínska Šírava

 • investor TEMPUS s.r.o. Košice
 • súbor 6 stavieb - hotely, wellness centrum, kongres centrum, šport centrum - novostavba, rekonštrukcia, prístavba, nadstavba
 • projekt pre územné rozhodnutie (2008), projekt pre stavebné povolenie (2008), inžinierska činnosť (2008) - spolupráca s fy MELCER Michalovce
 • investičné náklady cca 600 mil. Sk, rok 2008

Športová hala Chemkostav ARÉNA - Michalovce

 • investor Chemkostav a.s. Michalovce
 • športová hala s komplexom zázemia a komerčných priestorov, 4-podlažný objekt administratívy, zázemia športovcov, ubytovanie, 3-podlažný objekt vstupný vestibul, reštaurácia, bar, bowling - rekonštrukcia, prístavba
 • projekt pre stavebné povolenie (2007), projekt pre realizáciu stavby (2008), inžinierska činnosť (2007)
 • investičné náklady cca 140 mil. Sk

investor Mesto Rožňava

 • infraštruktúra priemyselnej zóny - novostavba
 • projekt pre územné rozhodnutie (2004), pre stavebné povolenie (2004), projekt pre realizáciu stavby (2008), inžinierska činnosť (2004, 2008)
 • investičné náklady cca 120 mil. Sk

Priemyselný park Sobrance - obec Bunkovce

 • investor Združenie 4 obcí a mesta Sobrance
 • infraštruktúra priemyselného parku - novostavba
 • štúdia (2006), projekt pre územné rozhodnutie (2006), inžinierska činnosť (2006, 2007) - spolupráca s fy MELCER Michalovce
 • investičné náklady cca 500 mil. Sk

Dom "Senior"- stavebné úpravy, prístavba - Pozdišovce

 • investor Dom "Senior" n.o. Pozdišovce
 • stavebné úpravy 2-podlažnej budovy s prístavbou-zabezpečenie sociálnych služieb pre seniorov
 • projekt pre stavebné povolenie (2008), inžinierska činnosť (2008)
 • investičné náklady spolu cca 30 mil. Sk

Rekonštrukcia objektov - Hospodársky dvor Meďov - Michalovce

 • investor TRA.CE.R export-import s.r.o. Michalovce
 • rekonštrukcia jestvujúcich 3-och objektov pre poľnohospodárske účely
 • projekt pre stavebné povolenie (2008), inžinierska činnosť (2008)
 • investičné náklady spolu cca 12 mil. Sk

Výrobná hala RAMBOLD - Malý Kamenec, okres Trebišov

 • investor Rambold Industries Slovakia, s.r.o. Michalovce
 • výrobná hala pre strojárenskú výrobu - opracovanie zliatinových výrobkov s administratívnou 2-podlažnou budovou - novostavba
 • projekt pre územné rozhodnutie (2007), projekt pre stavebné povolenie (2007), inžinierska činnosť (2007, 2008)
 • investičné náklady cca 100 mil. Sk

Výrobná hala a AB fy JUOS-PLASTY - Bardejov-Bardejovská Nová Ves

 • investor JUOS-PLASTY s.r.o. Bardejov
 • výrobná hala pre spracovanie plastov a výrobu produktov z plastov s administratívnou 2-podlažnou budovou - novostavba
 • projekt pre územné rozhodnutie (2007), projekt pre stavebné povolenie (2007)
 • investičné náklady cca 57 mil. Sk

Evanjelický kostol a.v. - Michalovce

 • investor Zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Michalovciach
 • generálny projektant: Inprotech s.r.o. Michalovce
 • projekt pre stavebné povolenie (1998), projekt pre realizáciu stavby (1998)
 • investičné náklady spolu cca 40 mil. Sk

Autobazár AUTOSTYL - Michalovce, ul.Sobranecká

 • investor AUTOSTYL s.r.o. Michalovce
 • prístavba a stavebné úpravy - 1-podlažná budova predajne so servisom, vonkajšia predajná plocha pre cca 150 vozidiel
 • projekt pre stavebné povolenie (2007), projekt pre realizáciu stavby (2007), inžinierska činnosť (2007, 2008)
 • investičné náklady cca 20 mil. Sk

Výrobný závod YAZAKI Michalovce

 • investor Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. Michalovce
 • výstavba nového výrobného areálu v Michalovciach
 • inžinierska činnosť - stavebný dozor a zaistenie kolaudačného rozhodnutia (2007, 2008)
 • investičné náklady cca 500 mil. Sk

Strojársky závod TES - hala „E" - Michalovce

 • investor Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. Michalovce
 • rekonštrukcia priemyselnej haly pre strojárenskú výrobu
 • projekt pre realizáciu stavby (2008), inžinierska činnosť (2008)
 • investičné náklady cca 20 mil. Sk

Strojársky závod TES - hala „C" - Michalovce

 • investor Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. Michalovce
 • výrobná hala pre strojárenskú výrobu - delenie plechov ako predvýroba - novostavba
 • projekt pre stavebné povolenie (2007), projekt pre realizáciu stavby (2008), inžinierska činnosť (2007, 2008)
 • investičné náklady cca 50 mil. Sk

Strojársky závod TES - hala „B" - Michalovce

 • investor Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. Michalovce
 • výrobná hala pre strojárenskú výrobu - výroba statorov pre elektromery s administratívnou 2-podlažnou budovou - novostavba
 • projekt pre územné rozhodnutie (2006), projekt pre stavebné povolenie (2006), projekt pre realizáciu stavby (2007), inžinierska činnosť (2006, 2007)
 • investičné náklady cca 80 mil. Sk

 

 

Copyright © 2024 RAHAR